شکرگذاری روزانه

خدایا سپاسگزارتم بخاطر تمامی نعمتهایی که به ما عطا کردی.

امروز 1401/01/14 و اولین روز سپاسگزاری در سایت نوریانم

از امروز که وقتی به تاریخش نگاه کردم برام مثل یک نشونه بود که مهر تاییدی بود برای شروع بخش شکرگذاری روزانه ، خدایا سپاسگزارتم برای هدایتهایی که شامل حال ما می شود.

-خدایا سپاسگزارتم بخاطر امروز و شروع دوباره یک عمر دوباره 

-خدایا سپاسگزارتم بخاطر خاطرات خوب روز طبیعت و خنده های از ته دل

-خدایا سپاسگزارتم بخاطر رودخانه و آب فراوان که همه برای من یک نشانه ی بزرگ بودند که خدای من، فراوان همه نعمتها را برای من قرار داده است.

-خدایا سپاسگزارتم بخاطر طبیعت زیبایی که من نظاره گر بودم و از دیدن این همه زیبایی به وجد آمدم، شکوفه درختان که واقعا بهشتی را برای من تصویر کرد،سرسبزی درختان که شروعی دیگر را برای من یادآور شدند.

-خدایا سپاسگزارتم بخاطر موبایل باکیفیتی که بهم عطا کردی تا بتونم این تصاویر زیبا و دل انگیز را ثبت کنم و لذت دیدن این تصاویر را با دیگران به اشتراک بزارم.

-خدایا سپاسگزارتم بخاطر خواب راحتی که دارم و میتونم به آرامش برسم و لذت یک خواب و رفتن به عالم رویا را داشته باشم. وقتی میتونیم اهمیت و ارزش این خواب آرام را درک کنیم که وقتی نتونیم ذهن خودمان را کنترل کنیم و نجواهای ذهن میاد به سراغ ما و زمان طولانی زمان میبره تا بتونیم بخوابیم. اونم خواب پر از تشویش و نگرانی، اونجاست که میتونیم سپاسگزار خداوند باشیم که میتونیم راحت بخوابیم و آرامش داشته باشیم.

خدایا این توانایی را به ما عطا کن تا بتونیم هر روز سپاسگزارتر باشیم که راه ورود نعمت بیشتر به زندگی ما دیدن نعمتهای خداوند و سپاسگزارتر بودن است. خدایا شکرت

  

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Registration

Forgotten Password?