شکرگذاری روز 5

خدای عزیز و مهربانم نمیدونم چطور باید سپاسگزار تو باشم برای هدایتهای بی نظیر تو که وقتی بهشون فکر میکنم میفهمم که این هدایتها فقط از درون نور و زیبایی میتونه بیاد.

خدایا سپاسگزارتم بخاطر اینکه همیشه حواست هست به من که راه رو درست برم و راهی باشه که به نور و تو میرسه و مثتاق کسایی باشم که بهشون نعمت دادی.

 خدایا وقتی به مسیر فکر میکنم فقط میتونم ردپای تو رو ببینم. اون زمانهایی که من از مسیر خارج میشم و از تو فاصله میگیرم درک میکنم که از درون داری بهم راه رو نشون میدی، انقدر حواست هست که من هر چی بخوام دور بشم تو نمیزاری. چون همیشه گفتی، کسی که ایمانش به من باشه من جای خوب میبرمش و نمیزارم نگرانی و اضطراب به سمتش بیاد. من واقعا از اعماق وجودم درکش میکنم. مثل مادر که چی بگم میلیاردها برابر بیشتر حواست هست به من که حالم همیشه خوب باشه و مدام بهم یادآوری میکنی که مسعود جون همه چی حال خوبه توست. من تو رو آوردم اینجا تا لذت ببری، تا تجربه کنی. نباید بری جایی که حالت رو بد میکنه. پیش خودم باش تا همیشه حالت خوب باشه. خدایا سپاسگزارتم.

گفتم مادر میخوام امروز سپاسگزار این نعمت بی نظیر باشم.

خدایا سپاسگزارتم بخاطر سفره پرمهری که مادر عزیزم به من هدیه داد. سفره ای که سراسر عشق و ایمان و خلوصه و با هیچ چیز نمیشه تشبیه اش کرد. خدایا سپاسگزارتم

خدایا سپاسگزارتم بخاطر مادر مهربونم که با عشق و مهربونی من را تا اینجا همراهی کرد و همیشه حواسش بهم بود خدایا سپاسگزارتم

خدایا سپاسگزارتم بخاطر مادری که حضورش گرمابخش درون منه و حرف زدن باهاش همیشه لذت بخشه. هر چی هم بزرگ بشی مسعود باز برای مادر همون پسر کوچولویی که لحظه به لحظه داره بهت انرژی خوب میده و عاشق دیدن تو توی اوج لذت و خوشبختیه. خدایا سپاسگزارتم.

منتظر خوندن نظرات زیبای شما هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Registration

Forgotten Password?