جنگل سنگِ بِن

خدای بزرگ من سپاسگزارتم

یکی از بزرگترین توانایی که ما باید در درون خودمان ایجاد کنیم اینکه آگاهانه به موضوعات توجه کنیم. توجه ای که ثمره اش اینکه به احساس بهتری میرسیم.

یکی از بزرگترین دستاوردهایی که توجه به زیبایی داره اینکه ما راحتتر میتونیم ذهن نجواگرمان را کنترل کنیم و در شرایط مختلف تسلط بیشتری روی خودمان داریم.

وقتی ما به زیبایی توجه می کنیم باعث احساس خوب در درون خودمان میشویم وطبق قانون حال خوب برابر با اتفاقات خوب. پس تا میتونیم تلاش کنیم که به حال خوب برسیم.

منتظر خواندن نظرات زیبای شما هستم.

پخش ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Registration

Forgotten Password?