قول دادی

خدای عزیز من سپاسگزارتم از تمام اعماق وجودم برای بردن من به عوالمی که تو هستی خدایا شکرت.

خدایا سپاسگزارتم برای هدایتی که شامل حال من میشه و من میفهمم که باید کجا رو درست کنم و بیشتر چیکار کنم ولی هر چی بیشتر میرم توش هی بیشتر به این میرسم که مسعود جون تنها کاری که تو باید توش خوب بشی اینکه کاری نکنی و رها باشی و بسپاری به خداوند.

خدای عزیز من هدایتم کن برای رها بودن رها بودن از بند خواسته ها و درک کنم که راه رسیدن به خواسته ها این نیست که دائم بهش فکر کنم تا جایی که من رو ببره تو انتظار و گیر کنم توش،

خدایا خودت هدایتم کن تا فقط به تو نزدیک بشم و درک کنم که مسعود تو باید فقط تسلیم باشی تسلیم پسر، تسلیم خداوند و اون خداونده که همه کار برات میکنه درک کن که تو قرار نیست که کاری بکنی مگه تو چقدر قدرت داری، بزار خداوند با اون قدرت بی نظیرش همه کار برات کنه این خداوند که داره میگه بزار من برات همه کارا رو بکنم تو چرا ول نمیکنی و چسبیدی که من کسی هستم، نه مسعود جون تو فقط یاد بگیر که تو قرار نیست کاری بکنی و کار خوبه و قشنگه که خدا درست کنه، نه اینکه شب وروزت رو بچسبی به این خواسته و اون خواسته.

مسعود جونم درک کن که تو فقط هیچ کاری نکن و برو لذت ببر اونجاست که کارات به بهترین نحو انجام میشه.

تو وقتی میگیری و ولش نمیکنی بدتر دور میشی از خواسته ات، درکش کن مسعود جون رها باش برو پیش خدا لحظه به لحظه فقط یه کاری کن که حالت  خوب باشه.

مگه خدا نیست که انقدر میچسبی به خواسته هات، مگه فکر میکنی که خدا نمیتونه برات کارات رو انجام بده، اگه اینطوری فکر میکنی درست داری میری.

پسر جونم مسعودی رها باش بزار خداوند برات همه کار میکنه همه کار انقدر با چسبیدن خودت رو دور نکن از خواسته هات. تو اگه میگی که ایمانت به این خداونده دیگه چه غمی داری بابا یکم درک کن در مورد چه قدرتی داری حرف میزنی یکم درک کن که این خداوندی که داری میگی چه عظمتی داره.

خواهش میکنم ازت درکش کن که مسعود تو فقط به خودش بسپار و تو طول روز حال و احساست رو خوب کن و بیخود به موضوعات و کمبودها فکر نکن تا حالت بد بشه.

خدای بزرگ من عزیز من، کمکم کن که بیام بیرون از جایی که زندگیم رو ببندم و بچسبم به خواسته ها که محقق نمیشن و بیشتر دور میشم.

خدایا خودت کمکم کن که هدایت بشم به جایی که احساس خوبه، به جایی که تو هستی و تو رو ملاقات میکنم چون اونجایی که حالم خوب نیست، اونجایی که منتظرم، اونجا دیگه تو نیستی و شیطانه که داره من رو بازی میده.

مسعودی این حرفها حرفهای تو نیست حرفهای پروردگارته که داره بهت مسیر رو نشون میده و هدایتت میکنه.

بابا چی از این بهتر که تو توی هر لحظه فقط افکارت رو کنترل کن و به احساس خوب برس و اقا درک کن به احساس خوب برس و تموم، خواسته ها به راحتی وارد زندگیت میشن.

تو که چقدر با این حال خوب به خواسته هات رسیدی پس چرا فراموش میکنی مسعود جون درک کن درک کن و درک کن تموم کار تو توی این دنیا فقط لذت بردنه.

خدایا خودت کمکم کن که درک کنم و تو هر لحظه بتونم ذهنم رو کنترل کنم و به احساس خوب برسم.

خدایا خودت کمکم کن که این خواسته های کوچیک و چسبیدن بهشون من رو درگیر خودش نکنند و حالم رو بد نکنند.

خدایا خودت حامی من هستی خدایا خودت عزیز من هستی هیچ جایی نیست که من بخوام برم و بهتر از کنار تو بودن باشه، خدای عزیز من من میخوام فقط با تو باشم، من فقط میخوام با تو باشم، من میخوام با تو باشم، من میخوام با تو باشم، من میخوام با تو باشم، من میخوام فقط با تو باشم، هیچ جایی دوست ندارم برم هیچ کجا هیچ خبری نیست هیچ کجا هیچ چیزی نیست من فقط میخوام با تو باشم و بنده تو باشم و فقط کارم بشه بندگی تو همین همین همین همین همین همین همین همین

خدایا خودت هر لحظه مراقب من باش تو اگه اینکار رو نکنی من رفتم تو قهقرا.

ولی تو قول دادی که پیشم هستی تو قول دادی که همیشه کنارمی، تو قول دادی که هیچ وقت تنهام نمیزاری، تو قول دادی که اگه پیش خودت باشم عزتمندم میکنی، تو قول دادی که اگه پیش تو باشم راضیم میکنی.

من سفت پیشتم و دستام تو دست توه نه جای دیگه نه کس دیگه . پس نزار کج برم نزار بیراه برم اصلا نزار هیچ جوره از کنارت جم بخورم چون اونجاست که من دارم لذت میبرم و به احساس خوب میرسم و خواسته هام اجابت میشن.

خدای مهربون حال و هوای من رو حفظ کن و درکنار خودت من رو سفت داشته باش.

منتظر خواندن نظرات زیبای شما هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Registration

Forgotten Password?