افزایش سرعت رسیدن به خواسته ها

خدای عزیز من سپاسگزارتم

برای رسیدن به خواسته ها باید اون خواسته برای ما قابل باور بشه تا بتونیم بهش برسیم.

اگر نتونیم باورش کنیم اون خواسته نیست ، فقط توهم ذهن ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Registration

Forgotten Password?