شکرگذاری روز 6

خدای بزرگ من باز هم پاسگزارتم بخاطر فرصت امروز و درک بیشتر و خودآگاهی بیشتر

امروز میخوام ازت بخاطر بودن در مسیر سپاسگزاری کنم.

بودن من در مسیر تو.

بودن من در لذتهای تو.

بودن من در درک بیشتر آگاهی های تو

خدایا سپاسگزارتم.

واقعا خدایا شکرت بخاطر اینکه وقتی تو عالم خواب هم هستم اینگار من رو بیدار نگه میداری و خودت دوباره به من یادآور میشی که مسعود عزیز نگران هیچی نباش.

من کنارتم.

تو فقط تو مسیر من باش و روی خودت و باورهات کارکن.

خیلی احساس خوبیه وقتی من در خواب عمیق بسر میبرم ولی تو من رو بیدار میکنی و دری از آگاهی و آرامش را برای من باز میکنی و باز هم به من قانون را یادآور میشی و بهم میگی که مسعود جون آروم باش، تو داری تو مسیر درست حرکت میکنی و با ایمان و قدرت به راهت ادامه بده خدایا واقعا از اعماق وجودم که اونجا هم تو هستی از تو سپاسگزارم بخاطر این آگاهی و مسیری که پیش روی من قرار دادی سپاسگزارم از تو

خدایا سپاسگزارتم بخاطر روشنایی و نوری که در دل من روشن کردی و هر روز داری با هدایتهای خودت پرنورتر و روشنترش میکنی. واقعا ازت سپاسگزارم

خدایا سپاسگزارتم بخاطر قوانین بی نظیری که در این دنیا قرار دادی تا بتونم با استفاده از این قوانین هر روز به خواسته های بیشتری برسم و با درک این موضوع که همه چیز از افکار و باورهای خودم نشات میگیره هر روز آرام تر بشم و هر روز زندگی را با لذت بیشتری دنبال کنم خدایا سپاسگزارتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Registration

Forgotten Password?