شکرگذاری

شکرگذاری روز 6

خدای بزرگ من باز هم پاسگزارتم بخاطر فرصت امروز و درک بیشتر و خودآگاهی بیشتر امروز میخوام ازت بخاطر بودن در مسیر سپاسگزاری کنم. بودن من در مسیر تو. بودن…

شکرگذاری روز 5

خدای عزیز و مهربانم نمیدونم چطور باید سپاسگزار تو باشم برای هدایتهای بی نظیر تو که وقتی بهشون فکر میکنم میفهمم که این هدایتها فقط از درون نور و زیبایی…

شکرگذاری روز 4

خدای بزرگ من سپاسگزارتم شاید تا حالا این آیه از قرآن را زیاد شنیده باشیم که خداوند میگه: من آسمان و زمین را برای شما آفریدم. آسمان ما میشه چیزی…

شکرگذاری روزانه 3

خدای عزیز من نمیدونم امروز چطور میتونم ازت سپاسگزاری کنم،واقعااز این آگاهی ها و نعمتهایی که به ما دادی دارم شوکه میشم. زودتر میخوام بنویسم چیزهایی که تو ذهنم هست…

شکرگزاری روزانه2

خدای عزیز من سپاسگزارتم بخاطر عمر دوباره ای که به من عطا کردی تا بتونم زیبایی های این جهان پهناور تو را ببینم. -خدایا سپاسگزارتم بخاطر فضای رویایی که هدایتم…

شکرگذاری روزانه

خدایا سپاسگزارتم بخاطر تمامی نعمتهایی که به ما عطا کردی. امروز 1401/01/14 و اولین روز سپاسگزاری در سایت نوریانم از امروز که وقتی به تاریخش نگاه کردم برام مثل یک…

Registration

Forgotten Password?