پادکست

افزایش سرعت رسیدن به خواسته ها

خدای عزیز من سپاسگزارتم برای رسیدن به خواسته ها باید اون خواسته برای ما قابل باور بشه تا بتونیم بهش برسیم. اگر نتونیم باورش کنیم اون خواسته نیست ، فقط…

شرط برآورده شدن خواسته

خدای بزرگ و هدایتگر من سپاسگزارتم امروز و درباره این پادکست باید بگم که من یکی دو روز تو حالت خوبی نبودم و تو شرایطی که حالت مساعد نیست خیلی…

اندازه خواسته‌ها

خدای عزیز من سپاسگزارتم بخاطر هدایتهایی که تو مسیر برای ما قرار میدی. ما به خواسته هایی میرسیم که بتونیم در ابتدا تو ذهن خودمون بهش برسیم و بتونیم باورش…

Registration

Forgotten Password?